Osallistumisehdot 2019

1. TOIMEENPANO
Järjestäjä: Savon Erämessut Oy
Messutoimisto: PL 1, 73100, LAPINLAHTI
Puhelin: 0400541965
Sähköposti: info@savoneramessut.fi
Messupaikka: Kuopio-halli ja kenttäalueet
Messuaika: 26-28.4.2019
Aukioloajat: pe klo 10.00-18.00, la klo 10.00-18.00
su klo 10.00-17.00

2. NÄYTTEILLEASETTAJAT
Erämessuille kutsutaan näytteilleasettajiksi metsästykseen, kalastukseen, luonnonsuojeluun ja retkeilyyn liittyvien välineiden ja tarvikkeiden valmistajat, maahantuojat sekä alan kauppaan ja palveluun liittyvä yritystoiminta.

3. ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tapahtuu kirjallisesti näytteilleasettajan allekirjoituksellaan vahvistamalla lomakkeella. Messujohdon hyväksyttyä ilmoittautumisen lähetetään näytteilleasettajalle kirjallinen vahvistus sekä kartta osaston sijainnista ja koosta sekä ensimmäinen laskuerä. Mahdolliset muutoshuomautukset on tehtävä kirjallisesti messutoimistoon 14 vrk:n kuluessa paikkavarauksen hyväksymisestä ja laskun lähettämisestä näytteilleasettajalle.
Messupaikkojen vahvistaminen aloitetaan 1.10.2018 ja näytteilleasettajien ilmoittautumisaika päättyy 5.4.2019. Messujohto varaa itselleen oikeuden paikkamuutoksiin, jos se on messukokonaisuuden kannalta välttämätöntä.

4. VÄHITTÄISMYYNTI
Messuosastoilla sallitaan tilausten vastaanotto. Suoramyynti on sallittu ainoastaan messujärjestäjän myöntämällä kirjallisella luvalla, ja koskee vain niitä tuotteita, jotka on mainittu näyttelyvahvistuksessa. Myyntilupa on maksuton.

5. PAIKKAVUOKRAT
Vuokrat määräytyvät osaston sijainnin ja valmiusasteen mukaan.

SISÄOSASTOT:
Rakentamaton osasto 0-20 m2 65 €/m2
Rakentamaton osasto yli 20 m2 60 €/m2
Messutoripaikka 3 x 3 m 490 €

ULKO-OSASTOT:
Rakentamaton osasto 30 €/m2
Hintoihin lisätään alv. 24 %.

6. MAKSUEHDOT
Kolmasosa näyttelypaikkamaksusta on maksettava 14 vuorokauden kuluessa paikkavarauksen hyväksymisestä ja laskun lähettämisestä näytteilleasettajalle. Loppuosa maksetaan15.3.2019 mennessä. Viivästyskorko on 12 %. Esittelijäkortit luovutetaan näytteilleasettajalle, kun kaikki maksut on suoritettu.

7. PERUMINEN
Ellei kirjallista ilmoittautumislomaketta palauteta tai maksuja suoriteta määräaikana tai ellei näytteilleasettaja ota osastoa haltuunsa viimeistään 24 tuntia ennen messujen avausta, on messujohdolla automaattisesti oikeus luovuttaa paikka toiselle näytteilleasettajalle. Mikäli kirjallinen näyttelypaikkasopimus perutaan 15.3.2019mennessä, on messujohdolla oikeus periä näytteilleasettajalta 30 % paikanvuokrasta. Mikäli peruminen tapahtuu tämän jälkeen, peritään kaikki näytteilleasettajalle kuuluvat maksut täysimääräisinä. Peruminen on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksen purkautuessa näytteilleasettajasta johtuvasta syystä suorittaa tämä aina jo erääntyneet maksut.

8. OSASTOJEN RAKENTAMINEN JA
PURKAMINEN

SISÄTILAT:
Tiistai 23.4.2019 klo 15.00 alkaen on varattu somistamoille ja muille ammattimessurakentajille ja keskiviikko-torstai 24.- 25.4.2019 itse osastonsa rakentaville näytteilleasettajille. Päivittäinen työaika on 08.00 – 23.00.

ULKOTILAT:
Rakentaminen voidaan aloittaa 23.4.2019
Osastojen on oltava valmiit 26.4.2019 klo 10.00 mennessä. Näytteilleasettaja huolehtii itse osastonsa rakentamisesta, somistamisesta, turvallisuudesta ja ulospäin näkyvien rakenteidensa siisteydestä (vuokraus, maalaus).
Osastojen peruskorkeus on 250 cm. Tämän ylittävästä osastokorkeudesta on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä ja saatava messujohdon lupa. Ylitetystä lisämainostilaksi luokiteltavasta rakenteesta veloitetaan vähintään 100 €:n + alv. 24 %:n lisämaksu. Mikäli osasto rakennetaan kaksikerroksiseksi, korotetaan osaston neliöhintaa 50 %:lla. 250 cm:n ylittävä rakenne tai näyttelyesine on pidettävä vähintään 50 cm:n etäisyydellä naapuriosaston rajasta. Sisäosastoille on rakennettava väliseinät ja varustettava osasto otsalaudalla ja näyttelysopimuksen allekirjoittaneen yrityksen toiminimikilvellä. Kiinnittäminen hallin lattia-, katto-, pilari- ja seinärakenteisiin on ehdottomasti kielletty. Kiinnittäminen naapuriosastojen rakenteisiin on sallittu ainoastaan asianomaisen tahon luvalla. Messumateriaalin jakaminen messuosaston ulkopuolella on kielletty, siitä veloitetaan vähintään minimiosallistumismaksu.
Yli 1.000 kg/m2 painavien esineiden osalta on neuvoteltava messujohdon kanssa. Trukin tarpeesta on ilmoitettava messutoimistoon etukäteen. Kun osaston lattia on yli 12 cm:n korkeudella lattiasta, tulee osaston avoimet sivut varustaa turvallisuussyistä portailla tai kaiteella.
Messuosastot on pidettävä täydessä kunnossa koko messujen ajan eikä näytteille asetettuja esineitä saa viedä pois ennen messujen päättymistä.

PURKAMINEN
Osastojen purkaminen voidaan aloittaa aikaisintaan sunnuntaina 28.4.2019 klo 17.00 ja osastot on purettava ja poiskuljetettava viimeistään maanantaina 29.4.2019 klo 12.00. Edellä mainitun jälkeen osastot puretaan ja poistetaan näytteilleasettajan laskuun.
Näyttelytilat on luovutettava messujärjestäjälle samassa kunnossa kuin ne olivat näytteilleasettajan käyttöön annettaessa. Näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan kokonaisuudessaan rakennuksille tai ulkotiloille aiheuttamansa vahingot.

9. TAVAROIDEN LÄHETYS JA VASTAANOTTAMINEN
Näytteilleasettajat toimittavat messutavaransa messupaikalle omalla kustannuksellaan. Messujen järjestäjä ei vastaa tavaroiden vastaanottamisesta, purkamisesta tai säilytyksestä eikä myöskään messujen jälkeen tavaroiden poislähettämisestä. Messutavarat lähetetään rakentamisaikataulun mukaisesti osoitteella Savon Erämessut/Kuopiohalli, NN messuosasto, Opistotie, 70200 Kuopio.

10. SÄHKÖ
Messujen järjestäjä huolehtii yleisvalaistuksesta. Arvio tarvittavasta sähköstä on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä. Yksityiskohtaisempi sähkön tarve on ehdottomasti ilmoitettava erillisellä sitovalla tilauslomakkeella 15.3.2019 mennessä. Emme voi taata sähkön saantia osastolle myöhemmin tulleiden tilausten osalta. Osastoilla tarvittavat sähkötyöt suorittaa järjestäjän valitsema asennusliike.

11. VESI JA VIEMÄRI
Vedentarpeesta on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. Messujärjestäjän valtuuttama vesijohtoliike huolehtii messuosaston vesi- ja viemäriasennuksista. Sitova tilaus on tehtävä 15.3.2019mennessä erillisellä lomakkeella. Kustannuksista vastaa näytteilleasettaja.

12. MESSULUETTELO
Jokainen messuille osallistuva toiminimi ja näytteilleasetettavat päätuotteet mainitaan maksutta messuluettelossa, edellyttäen, että messupaikka on varattu 15.3.2019 mennessä ja tiedot on lueteltu asianomaisella ilmoittautumislomakkeella. Messujohto ei vastaa messuluettelossa tai muissa painotöissä mahdollisesti olevien virheellisten tietojen aiheuttamasta vahingosta.

13. PUHTAANAPITO
Messujärjestäjä huolehtii yleisten tilojen puhtaanapidosta. Näytteilleasettaja on velvollinen huolehtimaan oman osastonsa siisteydestä ja kertyvien jätteiden kuljettamisesta messualueelle varattuihin jäteastioihin.
Näytteilleasettaja, jonka tuote-esittely aiheuttaa runsaasti jätettä, on velvollinen huolehtimaan ympäristönsä puhtaanapidosta 10 m:n säteellä osastonsa rajasta.

14. PALOTURVALLISUUS, VARTIOINTI, VAKUUTUKSET, TYÖTURVALLISUUS
Jokainen näytteilleasettaja huolehtii itse tarvitsemistaan vakuutuksesta (palo, varkaus ym.), viranomaisluvista ja toimintansa lainmukaisuudesta.
Hän sitoutuu noudattamaan yleisiä voimassaolevia palo- ja työturvallisuus- yms. ohjeita. Tupakointi on sallittu vain ulkotiloissa.
Messujärjestäjä huolehtii messualueen yleisestä palosuojelusta, vartioinnista messujen aukioloaikojen ulkopuolella ja yleisestä järjestyksestä vastaamatta kuitenkaan tavaroiden katoamisesta tai vioittumisesta. Messujen vastuuvakuutus korvaa järjestäjän henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista ja rakennelmista kolmannelle henkilölle aiheutuneet vahingot.

15. ASIAKASKORTIT
Näytteilleasettajalla on oikeus tilata asiakkailleen kertakäyntiin oikeuttavia asiakaskortteja. Kortit ovat voimassa ainoastaan näytteilleasettajan leimalla varustettuna. Messujen jälkeen messujärjestäjä laskuttaa näytteilleasettajaa vain käytetyistä korteista, kuitenkin vähintään 10 kortista. Asiakaskortit toimitetaan, kun paikkamaksu on suoritettu.

16. ESITTELIJÄ-/PAIKOITUSKORTIT
Näytteilleasettaja saa messuosastolla työskentelevää henkilökuntaansa varten 2-10 kpl esittelijäkortteja, korttien määrä riippuu osaston koosta. Paikoituskortteja näytteilleasettaja saa 1-4 osaston koon mukaan. Kortit luovutetaan näytteilleasettajalle, kun kaikki näyttelypaikkamaksut on suoritettu.

17. TYÖKORTIT
Messujen rakennus- ja purkuaikana messualueella saa oleskella vain ne henkilöt, joilla on messujärjestäjän antama työkortti.

18. HAVAINTOESITYKSET
Näytteilleasettaja on velvollinen tekemään Teoston ja Gramexin kanssa sopimuksen audiovisuaalisten laitteiden käyttämisestä ja musiikkiesitysten toteuttamisesta osastollaan. Havaintoesitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Mikrofonien käytöstä tuote-esittelyssä on sovittava erikseen järjestäjän kanssa. Järjestäjä vastaa messujen viralliseen ohjelmaan liittyvistä Teosto- ja Gramex-maksuista.

19. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Mahdolliset valitukset on tehtävä kirjallisesti järjestäjälle viimeistään 3.5.2019mennessä. Myöhemmin jätettyjä valituksia ei käsitellä. Allekirjoittamalla ilmoittautumislomakkeen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottajaehtoja sekä messujohdon mahdollisesti antamia lisäohjeita.
Messujohto pidättää itselleen oikeuden ylivoimaisen esteen sattuessa messujen siirtämiseen tai peruuttamiseen korvauksetta puolin tai toisin. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Kuopion kaupunkia.

Tervetuloa Savon Erämessuille!
SAVON ERÄMESSUT OY